LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
17 listopada 2018 r.
Reklama   +48 22 620 92 04       Kontakt 
www.pgt.plWyniki Grupy ZUE za I półrocze 2018 r.
TSL

Wyniki Grupy ZUE za I półrocze 2018 r.

12 września 2018 r.   |  HH

Grupa ZUE, jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa infrastruktury kolejowej i miejskiej prowadzący działalność wykonawczą, handlową i projektową, zanotowała w pierwszej połowie 2018 roku wzrost przychodów aż o 196 proc., do 319,1 mln zł ze 107,8 mln zł rok wcześniej.

Tak wyraźna poprawa to efekt wejścia w fazę realizacji pozyskanych wcześniej kontraktów. Zysk EBITDA Grupy wyniósł w tym okresie 6,7 mln zł wobec 10,7 mln zł straty EBITDA rok wcześniej, zysk operacyjny 1,5 mln zł wobec 15,5 mln zł straty operacyjnej przed rokiem, a zysk netto ukształtował się na poziomie 1,2 mln zł wobec blisko 15 mln zł straty w I połowie 2017 roku.

Jednostkowe przychody ZUE S.A. wzrosły w pierwszym półroczu o blisko 190 procent, do prawie 289,8 mln zł ze 100,1 mln zł rok wcześniej, EBITDA wzrosła do 6,3 mln zł z minus 9,1 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny do 1,2 mln zł z minus 13,8 mln zł przed rokiem, a zysk netto do 1,2 z minus 12,9 mln zł w I połowie 2017 roku.

Przychody segmentu budowlanego wyniosły 289,8 mln zł, handlowego 27,6 mln zł, a działalności projektowej ponad 7 mln zł. Spółka Railway, reprezentująca segment handlowy, zanotowała 245 tys. zł zysku netto i 1,5 mln zł zysku brutto na sprzedaży. Z kolei firma BPK Poznań, odpowiadająca za segment projektowy, miała 36 tys. zł straty netto i 1,1 mln zł zysku brutto na sprzedaży.

Od początku 2018 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w sprzęt i środki transportu na poziomie ok. 16 mln zł. To kontynuacja realizowanego od dłuższego czasu ambitnego programu inwestycyjnego, który miał przygotować firmę do realizacji większej liczby kontraktów w momencie spiętrzenia zamówień rynkowych.

Portfel zamówień na wysokim poziomie. Spółki z Grupy aktywnie szukają zleceń nie tylko w kraju, ale i za granicą. Firma jest zainteresowana pozyskaniem kontraktów głównie na rynku europejskim. Zarząd ZUE S.A. pozytywnie ocenia perspektywy wzrostu dla Grupy w 2018 roku.

Nasz aktualny portfel zamówień ma lata 2018-2021 wynosi około 2,3 mld zł. Znaczną jego część stanowią zakontraktowane prace w segmencie kolejowym. Od początku roku ZUE S.A. zawarła umowy na roboty budowlane o wartości około 568 mln zł, z czego w segmencie miejskim około 207 mln zł – poinformował Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A. - Na rynku widoczne jest ożywienie, rozstrzyganych jest wiele przetargów. Staramy się wykorzystać poprawę koniunktury w branży. Jesteśmy w trakcie dalszej rozbudowy portfela na kluczowych rynkach kolejowym i miejskim, choć podchodzimy do ofertowania bardzo selektywnie, biorąc pod uwagę m.in. korzyści wynikające z lokalizacji w stosunku do już realizowanych zadań jak i potencjalne marże – dodał Prezes.

Portfel zamówień na dostawy materiałów na sam 2018 rok wynosi 21 mln zł netto, a na prace projektowe 7 mln zł netto.

Korzystne otoczenie nie eliminuje ryzyk. Na rynku pojawia się wiele zleceń dla firm budowlanych. W sektorze infrastruktury kolejowej realizowany jest program modernizacyjny na dużą skalę. Zakłada on wydatki na kolej do 2023 roku na poziomie ok. 66 mld zł. Planowane przez PKP PLK nakłady w samym 2018 roku mają wynieść ok. 10 mld zł. W 2018 roku wiele przetargów ogłaszają również miasta, które inwestują w infrastrukturę miejską - w bieżącym roku, w ocenie Spółki, zostanie ogłoszona i rozstrzygnięta znaczna ilość przetargów na rozbudowę sieci tramwajowych.

Poprawie otoczenia towarzyszą jednak spore ryzyka dla realizatorów kontraktów. Duże zapotrzebowanie na materiały budowlane przekłada się na bardzo silny wzrost ich cen oraz utrudnienia logistyczne związane z dostawą towaru. Odczuwalna jest też presja na wynagrodzenia pracowników i podwykonawców jak również problemy z ich dostępnością. Rosnące koszty są wciąż dużym problemem. Oferty składane w przetargach znacznie przekraczają kosztorysy inwestorskie. Od otwarcia oferty do podpisania umowy czeka się nawet sześć miesięcy. To powoduje, że szacunki inwestorów stają się nieaktualne, przy ich realizacji uwzględniano inne założenia. W efekcie mimo ożywienia sytuacja nie jest dla firm budowlanych komfortowa – powiedział Wiesław Nowak.

Grupa podejmuje działania, by minimalizować ryzyka związane z obecną specyfiką rynku. W tym celu zawarła długoterminowe umowy ramowe na dostawy kluczowych materiałów budowlanych. Podjęła też działania, które pozwolą jej uniezależnić się w znacznym stopniu od usług zewnętrznych. W tym celu rozbudowuje struktury, by móc realizować również prace z zakresu robót żelbetowych, jak wiadukty, mosty, mury oporowe czy ekrany akustyczne.

[ info pras. ZUE ]« powrót
Biuro Brokerskie Omega
Aktualne wydanie PGT 44-45/2018
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Kieślowskiego 3c/30, 02-962 Warszawa
Tel.: +48 22 620 92 14
KRS: 45946, Regon: 010269289, NIP: 526-00-10-038, Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus