LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
14 listopada 2018 r.
Reklama   +48 22 620 92 04       Kontakt 
www.pgt.plRekordowe wydatki na kolei
Transport szynowy

Rekordowe wydatki na kolei

Celem – spójna sieć dla wszystkich przewoźników

9 marca 2015 r.   |  Mikołaj Marszycki

W 2015 r. znacząco wzrosną nakłady na inwestycje kolejowe. PKP PLK wyda 8,5 mld zł na remonty i modernizację infrastruktury. To blisko 1,5 mld zł więcej niż w roku ubiegłym. Spółka złożyła też pierwsze wnioski inwestycyjne na projekty z perspektywy unijnej 2014-2020, w ramach funduszu CEF, na ponad 10 mld zł.


Fot. Archiwum PGT

PLK stara się jednocześnie aby wydać wszystkie fundusze z poprzedniej perspektywy 2007-2013 (umowy z wykonawcami podpisano na 95,5% dostępnych środków). Z programu Infrastruktura i środowisko spółce przypadło ich ponad 4 mln euro. Wśród kontynuowanych przedsięwzięć znajduje się np. modernizacja linii z Wrocławia do Poznania czy z Warszawy do Gdyni. Ostatnie projekty mają być rozliczane do końca 2015 r. – w samym tylko grudniu uruchomiony zostanie odcinek Warszawa-Białystok czy ruszy obsługa pasażerów na nowym dworcu Łódź Fabryczna. 

CEF. Zarządca infrastruktury chce z unijnych funduszy skorzystać jak najszybciej. Dla większości zadań o których dofinansowanie PLK właśnie zaaplikowała w ramach CEF, będziemy ogłaszać przetargi na realizację robót budowlanych jeszcze w tym roku – powiedział Marcin Mochocki, dyrektor ds. strategii i planowania spółki. Założono modernizację linii kolejowych o łącznej długości 570 km, na których prace obejmować będą m.in. wymianę torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym czy budowę nowych wiaduktów i mostów. 
Pieniądze te zostaną spożytkowane na trasach: Rawicz-Czempiń, Sochaczew-Swarzędz, Sadowne-Białystok, Warszawa-Włochy-Grodzisk Mazowiecki oraz na linii obwodowej Warszawa Zachodnia-Warszawa Gdańska. Wszędzie tam pociągi pojadą szybciej, a podróżni skorzystają z nowych peronów. 
Środki finansowe CEF mają zostać wykorzystane również na budowę wiaduktów drogowych nad CMK-ą, co podniesie prędkości powyżej 160 km/godz. na kolejnych odcinkach tej linii i pozwoli na dalsze skrócenie czasu przejazdu z Warszawy do Katowic czy Krakowa. 

Dla przewozów towarowych. Ze środków budżetowych ponad 1 mld zł zostanie skierowanych na usprawnienie przewozów towarowych. Przewidywana jest kontynuacja prac na Nadodrzance, zapewniającej dostęp do portu w Szczecinie. Modernizacji poddany zostanie odcinek Głogów-Zielona Góra-Rzepin-Dolna Odra, co pozwoli uzyskać najlepsze możliwe parametry przejazdowe (pociągi towarowe mają pojechać tam z prędkością 80 km/godz.) 
Prace rewitalizacyjne będą prowadzone na tzw. Węglówce, linii łączącej Śląsk z Pomorzem, gdzie zakłada się przywrócić pierwotne parametry ruchu. Poprawi się przede wszystkim wyjazd z Rybnickiego Okręgu Węglowego. Kolejna istotna inwestycja dla przewoźników towarowych to przywrócenie do eksploatacji linii Oleśnica-Kępno. 

Prace przyśpieszą również nad kluczowymi systemami dla bezpieczeństwa. Na linii Warszawa-Gdynia zainstalowany zostanie wreszcie ERTMS 2. Poza tym wymienionych będzie ponad 250 rozjazdów i dwukrotnie zwiększy się liczba łączy światłowodowych. Poprawi się przejazd pociągów na węźle bydgoskim dzięki zabudowie nowych urządzeń sterowania ruchem. Tzw. blokada liniowa umożliwi tam sprawnie prowadzić ruch pasażerski i towarowy. Podobny patent planuje się zastosować na węźle poznańskim (poprawienie połączenia do Węgrowca i Gniezna) oraz na trasie Kraków-Kozłów. 
Wykorzystując różne źródła finansowania PLK chce uzyskać spójną sieć kolejową dla wszystkich przewoźników: pasażerskich (w tym aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych) oraz towarowych. Zakres prac inwestycyjnych i przeznaczone na nie kwoty mogą robić wrażenie - oby tylko wszystkie udało się wykonać dobrze i terminowo. « powrót
Biuro Brokerskie Omega
Aktualne wydanie PGT 44-45/2018
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Kieślowskiego 3c/30, 02-962 Warszawa
Tel.: +48 22 620 92 14
KRS: 45946, Regon: 010269289, NIP: 526-00-10-038, Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus