Raben Group
LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
05 kwietnia 2020 r.
Reklama   +48 602 706 846     Kontakt 
www.pgt.plPłaca minimalna w Austrii
Transport drogowy

Płaca minimalna w Austrii

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

23 stycznia 2017 r.   |  AS

Wprowadzona z początkiem roku przez austriacki rząd Ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego wprowadziła nieco niepewności do branży transportowej.

Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków dla przewoźników i właścicieli firm transportowych, jednak uregulowania oprócz ogólnych wytycznych, nie precyzują wszystkich, istotnych dla branży kwestii.

Najnowsze przepisy przygotowane przez austriackie Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Spraw Socjalnych dotyczą nowelizacji Ustawy o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego, a w tym także kwoty płacy minimalnej oraz obowiązków związanych z delegowaniem kierowców na terenie Austrii. Wraz z początkiem tego roku każdy kierowca, przekraczający granicę austriacką, musi posiadać komplet dokumentów, wskazanych w przepisach.

Jednym z najważniejszych jest dokumentacja płacowa, potwierdzająca otrzymywanie przez kierowcę minimalnej kwoty, wynoszącej od 8,49 euro do 10,50 euro, w zależności od grupy, do której zostanie zaklasyfikowany kierowca, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego dla branży transportowej.

Nie wszystko jasne. Na ten moment brakuje jednak szczegółowych interpretacji powyższej ustawy na stronach austriackiego ministerstwa w kontekście wymagań dotyczących sektora transportowego.

Ustawa została wprowadzona szybko, bez okresu przejściowego, który pozwoliłby na zweryfikowanie wprowadzonych restrykcji administracyjno-prawnych. Pierwsze tygodnie tego roku pomogą ocenić, w jaki sposób obowiązujące prawo działa w praktyce. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że rząd austriacki bazując na doświadczeniach Niemiec i Francji, planuje w najbliższym czasie wprowadzenie biuletynu informacyjnego poświęconego całej branży transportowej - tłumaczy Łukasz Włoch, ekspert OCRK.

W planach jest również dostosowanie formularzy tak, by uprościć procedury i dopasować je do potrzeb przewoźników, ponieważ te obecnie obowiązujące mają zastosowanie głównie w sektorze budowlanym. Np. polski pracownik fizyczny delegowany do pracy na budowie w Austrii musi udać się w jedno miejsce, gdzie spędza konkretną ilość czasu. Z przewozami jest zupełnie inaczej, jeden załadunek może mieć kilku zleceniodawców, a wtedy na każdego z nich musi zostać przygotowany osobny druk - dodaje Włoch.

Firmy przewozowe wykonujące transport towarów i przewóz osób na terenie Austrii,  zarówno w ramach kabotażu, jak również w ruchu dwustronnym z załadunkiem/rozładunkiem muszą natychmiast dostosować się do nowych przepisów prawa.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, kary grożące przewoźnikom mogą sięgać do 5 tys. euro lub w przypadku ponownych niezgodności podczas kontroli, nawet do czterokrotności tej kwoty.« powrót
Biuro Brokerskie Omega