LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
11 grudnia 2018 r.
Reklama   +48 22 620 92 04       Kontakt 
www.pgt.plModernizacja tzw. Magistrali Wschodniej
Transport szynowy

Modernizacja tzw. Magistrali Wschodniej

Poprawa dostępności transportowej wschodniej Polski

9 listopada 2016 r.   |  Janusz Mincewicz

Ponad 6,5 mld zł kosztowała będzie modernizacja linii kolejowych przy wschodniej granicy w ramach programu Magistrali Wschodniej. Inwestycja zostanie zrealizowana w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014‑2020.


Magistrala Wschodnia przebiega m.in. przez Łuków / Fot. Janusz Mincewicz

Magistrala połączy pięć miast wojewódzkich: Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Będzie przebiegać w ciągu linii kolejowych: Olsztyn-Korsze-Kętrzyn-Giżycko-Ełk-Białystok-Czeremcha-Siedlce-Łuków-Dęblin-Lublin-Kraśnik-Tarnobrzeg-Kolbuszowa-Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg-Ostrowiec Świętokrzyski-Skarżysko-Kielce.

Większy udział kolei. Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju, twierdzi, że inwestycje tworzące tzw. Magistralę Wschodnią przyczynią się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej celem jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów – podkreśla wiceminister.

Jego zdaniem atrakcyjniejsze połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej doprowadzą do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej. W ramach Magistrali Wschodniej dofinansowane będą nie tylko modernizacje linii kolejowych, ale także inwestycje obejmujące budowę przystanków, wiat, kładek nad torami czy systemu kierowania ruchem.

Będzie szybciej. Program Magistrali Wschodniej zwiększyć ma przepustowość linii kolejowych na wschodzie kraju, poprawić ich bezpieczeństwo oraz dopuszczalną prędkość pociągów. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, podkreśla, że po zakończeniu modernizacji na liniach lokalnych, prędkość pociągów pasażerskich będzie wynosiła 100-120 km/godz. podczas gdy obecnie jeżdżą one z prędkością tylko 50-60 km/godz.

Inwestycje będą finansowane ze środków krajowych oraz z trzech programów operacyjnych: Polski Wschodniej, Infrastruktury i Środowiska oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.« powrót
Biuro Brokerskie Omega
Aktualne wydanie PGT 47-48/2018
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Kieślowskiego 3c/30, 02-962 Warszawa
Tel.: +48 22 620 92 14
KRS: 45946, Regon: 010269289, NIP: 526-00-10-038, Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus