LOGISTYKA TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT SZYNOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY
23 maja 2018 r.
Reklama   +48 22 620 92 04       Kontakt 
Aktualne wydanie PGT 18-20/2018
LICZBA TYGODNIA
1,4 mld zł

Kwotę tej wysokości wyda PKP PLK na poprawę dostępu do portów. W ubiegłym tygodniu zarządca infrastruktury ogłosił dwa przetargi w tej sprawie. Modernizacja skupi się na przebudowie torów na stacjach portowych Gdańska (ok. 70 km) i Gdyni Port (130 km). Przebudowane zostaną rozjazdy oraz przejazdy kolejowo-drogowe. Na stacjach zwiększona zostanie liczba zelektryfikowanych torów. Możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów, czyli przeładunek większej ilości towarów. PLK zamierzają zrealizować program portowy do 2020 r.

Sejm przyjął specustawę o CPK   Transport lotniczy

Na przełomie maja i czerwca będą znane dokładne wyniki analizy lokalizacyjnej, dzięki której poznamy obszar przeznaczony pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego –...więcej

Co dalej z Modlinem?   Transport lotniczy

W ubiegłym tygodniu (18 IV) Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego - po kilkugodzinnej debacie, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele przedsiębiorców, związków...więcej

Polski lider na sprzedaż?   Transport drogowy

Jeszcze podczas niedawnej, lutowej konferencji prasowej, zarząd Solarisa przedstawiał ubiegły rok jako rok pełen sukcesów, a bieżący miał przynieść kolejne rekordy sprzedaży. Jak...więcej

Rząd zatwierdził zmiany ważnej ustawy   Transport drogowy

Rada Ministrów przyjęła (13 III) projekt ustawy o zmianie ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra...więcej

Porozumienie w sprawie pracowników delegowanych   Transport drogowy

Pracownicy delegowani to gorący temat, do którego wracamy wielokrotnie w ciągu ostatnich dwu lat. Tym razem powodem jest wspólne stanowisko Parlamentu Europejskiego, Komisji...więcej

LICZBA TYGODNIA
1,4 mld zł

Kwotę tej wysokości wyda PKP PLK na poprawę dostępu do portów. W ubiegłym tygodniu zarządca infrastruktury ogłosił dwa przetargi w tej sprawie. Modernizacja skupi się na przebudowie torów na stacjach portowych Gdańska (ok. 70 km) i Gdyni Port (130 km). Przebudowane zostaną rozjazdy oraz przejazdy kolejowo-drogowe. Na stacjach zwiększona zostanie liczba zelektryfikowanych torów. Możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów, czyli przeładunek większej ilości towarów. PLK zamierzają zrealizować program portowy do 2020 r.

Dobre wyniki przewoźnika lotniczego 
ARTYKUŁY | 18 maja 2018 r.

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu sprawozdaniu rocznym Grupa Emirates wykazała zysk w wysokości 1,1 mld dol. za rok finansowy trwający do 31 III 2018 r. To wzrost o 67% w stosunku do zeszłego roku. Przychód grupy wyniósł 27,9 mld dol. i był o 8% wyższy niż w roku ubiegłym.

więcej
Integracja branży logistycznej 
AKTUALNOŚCI TSL | 17 maja 2018 r.

Polskiej Koleje Państwowe S.A. podpisały w ubiegłym tygodniu porozumienie z szefami 10 polskich operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych. Wzajemne wsparcie na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych na osi wschód–zachód, północ– południe Europy oraz z Azji, a także wspólne kreowanie projektów inwestycyjnych i biznesowych w obszarze logistyki – to główne założenia parafowanego dokumentu.

więcej
Czy miliardy z budżetu popłyną rzekami? 
ARTYKUŁY | 17 maja 2018 r.

Na inwestycje w drogi wodne w całej Polsce trzeba od 60 mld do 150 mld zł. Wydatki na Odrzańską Drogę Wodną to ok. 2,9 mld zł na modernizację 20 stopni wodnych oraz 6,6 mld zł na budowę 14 nowych stopni wodnych na odcinku Brzeg Dolny–ujście Nysy Łużyckiej a także 4,5 mld zł na budowę ośmiu stopni wodnych na tzw. Odrze granicznej. Wisłę szacuje się na ponad 50 mld zł.

więcej
Trwa modernizacja linii kolejowej nr 7 
AKTUALNOŚCI TSL | 16 maja 2018 r.

W maju na trasie Lublin–Warszawa montowany jest największy, 170-metrowy most na Wieprzu. Już nasunięto pierwszą 1000-tonową konstrukcję. PKP PLK za ok. 145 mln zł zmieniają też stację Dęblin. Budowane są nowe perony z windami i przejście podziemne. Modernizacja linii kolejowej nr 7 jest najważniejszą inwestycją w regionie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem dzięki temu już w 2022 r. podróż pociągiem z Lublina do Warszawy zajmie 1,5 godziny - powiedział Przemysław Czarnek, wojewoda Lubelski.

więcej
Elektromobilność na fali 
ARTYKUŁY | 15 maja 2018 r.

Na rynku transportu morskiego powstał segment, w którym Polska może osiągnąć liczącą się pozycję. Nie dosyć, że jest to obszar jeszcze nie zagospodarowany, to dodatkowo położony blisko Polski.

więcej
„Wspólny bilet” w Gdańsku 
ARTYKUŁY | 15 maja 2018 r.

Ponad 100 gości wzięło udział w konferencji „Wspólny bilet w transporcie publicznym – doświadczenia i perspektywy wdrożenia”, która odbyła się 10 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Podczas konferencji, którą zorganizowało Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu, oficjalnie zainaugurowano działalność systemu określanego roboczo mianem Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności.

więcej
Szczecińska Kolej Metropolitalna powoli nabiera rozpędu 
ARTYKUŁY | 14 maja 2018 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęły przetargi na budowę infrastruktury istotnej dla realizacji projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Kolej w planowane linie o długości 120 km zainwestuje 640 mln zł.

więcej
Biuro Brokerskie Omega
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Kieślowskiego 3c/30, 02-962 Warszawa
Tel.: +48-22-620 92 14
KRS: 45946 , Regon: 010269289 , NIP: 526-00-10-038 , Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus